Ændringer og udeblivelser

Behov for at ændre en aftale kan selvfølgeligt forekomme såvel for patient som for læge.

Hvis vi pga sygdom eller akutte forhold ser os nødsaget til at ændre en aftale, kontakter vi vore patienter lige så snart behovet for ændring er opstået. Det er derfor vigtigt at man som patient har oplyst opdaterede kontaktoplysninger (telefon, adresse, evt mail)

Ønsker man som patient at ændre en aftale kan det ligeledes ske ved e-konsultaion eller telefonisk. Ændring af tid samme dag bedes fortaget telefonisk, så tiden kan gives til en anden.

BEMÆRK:

Udeblivelser medfører stor gene og ventetid for andre patienter og ikke mindst omkostninger for lægehuset. En udeblivelse fra en aftalt tid, hvor der ikke gives rettidigt afbud vil blive mødt med opkrævning på privathonorar for tilgået tid og omkostninger på 300 kr, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder (force majeure).